Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Plan4Home is een vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel Dikkebusstraat 125, 8958 Loker, België.

Dit is het privacy beleid van de website van Plan4Home bvba en haar dochterondernemingen en regelt de verwerking van uw persoonlijke gegevens door plan4home en haar dochterondernemingen als onderdeel van uw bezoek aan onze websites, uw communicatie met ons via e-mail, telefoon, fax, sociale media (bijv. Facebook, LinkedIn, Twitter, ...).
Plan4Home behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid te allen tijde te wijzigen. Een dergelijke wijziging zal op onze websites worden vermeld.

Deze privacyverklaring moet samen met ons cookiebeleid worden gelezen.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die zijn verkregen via de websites van plan4home en uw communicatie met ons via e-mail, telefoonfax en / of sociale media.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Plan4Home is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens en bepaalt de doeleinden van de verwerking van uw persoonlijke gegevens en de middelen die worden gebruikt om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

Welke soorten persoonlijke gegevens kunnen we over jou proces?

1. Door u verstrekte informatie

Bij het invullen van een contactformulier op onze websites of contact met ons op via e-mail, telefoon, fax of sociale media kanalen, verzamelen wij:

Basis persoonlijke identificatiegegevens zoals naam, e-mailadres, postadres, tel nr, adres woning, adres aan te kopenwoning, aankoopprijs, gegevens verkoper of contact gegevens voor bezoek,..
De inhoud van uw communicatie en de technische details van deze communicatie;
Uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van e-mailcommunicatie zoals nieuwsbrieven, promoties, advertenties, ... in het geval u ervoor kiest om dit soort communicatie te ontvangen;
Alle andere persoonlijke gegevens die u ons verstrekt.
Alle persoonlijke gegevens die hierboven worden vermeld, verkrijgen wij rechtstreeks van u.

2. Automatisch verkregen informatie

Tijdens het browsen op onze website ontvangen wij gegevens van cookie-aanbieders over uw activiteit op onze website, zoals het tijdstip en de duur van uw bezoek, de hyperlinks die u naar uw website hebben gebracht en de hyperlinks op onze website die verwijzen naar andere websites, uw IP-adres , de pagina's die u bezoekt, de browser die u gebruikt, het besturingssysteem, geografische gegevens zoals uw locatie en de taal van uw voorkeur.

We verkrijgen deze informatie door cookies te gebruiken. Meer informatie over het gebruik van cookies is te vinden in ons cookie-beleid.

3. Automatisch verkregen informatie

Tijdens het browsen op onze website ontvangen wij gegevens van cookie-aanbieders over uw activiteit op onze website, zoals het tijdstip en de duur van uw bezoek, de hyperlinks die u naar uw website hebben gebracht en de hyperlinks op onze website die verwijzen naar andere websites, uw IP-adres , de pagina's die u bezoekt, de browser die u gebruikt, het besturingssysteem, geografische gegevens zoals uw locatie en de taal van uw voorkeur.
We verkrijgen deze informatie door cookies te gebruiken. Meer informatie over het gebruik van cookies is te vinden in ons cookie-beleid.

Voor welke doeleinden verwerken we uw persoonsgegevens?

1. Om je op de hoogte te houden

We verwerken uw persoonlijke gegevens om u gepersonaliseerde en gerichte communicatie te bieden die u aanvraagt ​​via onze websites, e-mail, telefoon, fax en sociale media. Voor deze doeleinden kunnen we persoonlijke gegevens verwerken zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, ...
Tenzij u een bestaande klant bent die soortgelijke goederen of diensten al van Plan4home heeft gekocht, stuurt Plan4Home u alleen berichten, nieuwsbrieven, promoties, ... via e-mail of andere communicatiekanalen als u expliciet toestemming hebt gegeven om dergelijke communicatie te ontvangen (zie samenwerkingsovereenkomst) .
Deze gegevens worden verwerkt op basis van ondubbelzinnige toestemming.
Als u bent geregistreerd voor het ontvangen van communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en / of andere advertenties via e-mail of andere elektronische communicatiekanalen, kunt u uw voorkeuren voor het ontvangen van dergelijke berichten altijd wijzigen door mail te sturen naar beheer@plan4home.be of per post Dikkebusstraat 125,8958 Loker .

2. Voor het technische en functionele beheer van onze websites

Om onze websites te personaliseren en ervoor te zorgen dat ze gemakkelijk toegankelijk en gemakkelijk te navigeren zijn, verwerken wij uw persoonlijke gegevens.
Voor deze doeleinden kunnen we gegevens verwerken zoals uw IP-adres, de gebruikte browser, de pagina's op onze website die u bezoekt, geografische gegevens, tijd en duur van uw bezoek en uw voorkeurstaal.
Deze gegevens worden verwerkt op basis van uw ondubbelzinnige toestemming of het legitieme belang van Plan4Home om zijn websites te verbeteren en zichzelf te beschermen tegen cyberaanvallen of ander schadelijk gedrag.

3. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Plan4Home kan uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om te voldoen aan redelijke verzoeken van bevoegde wetshandhavingsfunctionarissen of -vertegenwoordigers, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstanties, inclusief bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.
Uw persoonlijke gegevens kunnen op initiatief van Plan4Home aan de politie of gerechtelijke autoriteiten worden overgedragen als bewijs of als er een gerechtvaardigd vermoeden bestaat van een onwettige handeling of misdaad die door u is begaan door uw gebruik van onze websites of door andere communicatie met ons.

4. Voor uitvoering van onze diensten

Gegevens worden gebruikt voor opdracht van schatting en of bezoek bouwkundige en voor het opmaken van een renovatieplan. Dit kan worden uitgevoerd door eigen personeelsleden en of onderaannemers. Indien geen verdere diensten meer worden genomen zal Plan4Home alleen uw gegevens bijhouden om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Gegevens worden niet aan derden gegeven zonder toestemming met uitzondering van de onderaannemers voor het uitvoeren van hun taak. Plan4Home is niet verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die de onderaannemers krijgen ter uitvoering van hun taak.

Links naar andere websites en sociale media

De websites van Plan4Home kunnen verwijzingen naar andere websites bevatten, aangeboden door derden. Plan4Home is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze websites.
Dit privacy beleid is alleen van toepassing op de plan4home-websites.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Plan4Home neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen, zoals (bijvoorbeeld) firewalls en beveiligde servers om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal, evenals onbedoeld verlies, knoeien of vernietigen. We doen er alles aan om altijd een adequaat en voldoende niveau van bescherming van uw gegevens te waarborgen.
Plan4Home neemt derden in dienst om bepaalde verwerkingsactiviteiten uit te voeren, zoals het hosten van onze websites. Deze externe partijen mogen uw persoonlijke gegevens alleen namens Plan4Home verwerken op onze expliciete schriftelijke instructie. Plan4Home garandeert dat alle externe partijen zorgvuldig worden geselecteerd en dat ze zich moeten houden aan de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens. Plan4Home verzendt uw persoonlijke gegevens niet op een identificeerbare manier naar een derde partij zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Toegang door Plan4Home-werknemers of externe verwerkers zal op basis van de 'need-to-know'-status en vertrouwelijkheidsverplichting zijn.
Plan4Home kan uw gegevens ook delen met bedrijven binnen de Plan4Home GROUP. Daarbij zal Plan4Home er altijd voor zorgen dat alle groepsentiteiten erop zullen toezien dat alle verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming is met dit privacy beleid.

Locatie en transfers

Plan4Home verwerkt uw persoonlijke gegevens binnen de EER. Het is echter mogelijk voor elk hierboven beschreven doel dat we uw persoonlijke gegevens kunnen overdragen aan andere entiteiten binnen de Plan4Home GROUP of aan externe verwerkers die namens ons werken en die zich buiten de EER bevinden. Bijv. als we systemen tussen onze SIOEN GROUP-bedrijven delen met een buitenlandse serviceprovider.
Elke entiteit buiten de EER is verplicht om voldoende waarborgen te bieden met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Deze waarborgen zijn:

 • Een contractuele overeenkomst tussen Plan4Home en die entiteit of;
 • Het ontvangende land beschikt over wetgeving die dezelfde bescherming biedt als binnen de EER.

Hoe langs houden we uw persoonlijke gegevens op?

Plan4Home zal uw persoonlijke gegevens bewaren voor de periode die nodig is om de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn is vereist of toegestaan ​​door de wet of, totdat u uw toestemming intrekt.
Houd er rekening mee dat als u uw toestemming intrekt, u onze websites of andere communicatiekanalen geheel of gedeeltelijk niet langer kunt gebruiken. Plan4Home identificeert of vernietigt uw persoonlijke gegevens wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven uiteengezette doeleinden tenzij:
Er is een groot belang van Plan4Home of een andere derde partij om uw persoonlijke gegevens identificeerbaar te houden;
Er is een wettelijke verplichting die voorkomt dat Plan4Home uw persoonlijke gegevens onherkenbaar maakt of vernietigt.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u hen bewaken?

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • Het recht op informatie;
 • Het recht op toegang: u hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die door Plan4Home worden verwerkt.

Plan4Home behoudt zich het recht voor om administratiekosten in rekening te brengen voor meerdere vervolgaanvragen die duidelijk overlast voor Plan4Home bevatten;

 • Het recht op correctie van onjuiste persoonlijke gegevens;
 • Het recht om uw persoonlijke gegevens te wissen als ze niet langer nodig zijn voor de hierboven uiteengezette doeleinden tenzij:
  • Er is een groot belang van Plan4Home of een andere derde partij om uw persoonlijke gegevens identificeerbaar te houden;
  • Er is een wettelijke verplichting die voorkomt dat Plan4Home uw persoonlijke gegevens onherkenbaar maakt of vernietigt.
 • Het recht op beperking van verwerking;
 • Het recht op data portabiliteit;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • Het recht om niet te worden onderworpen aan profilering;

Als u vragen of vragen over deze rechten hebt, neem dan contact op met beheer@plan4home.be.
Plan4Home zal uw verzoek zo snel als redelijkerwijs mogelijk en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek honoreren.
Als uw gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, hebt u ook het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken, zonder dat dit de legitimiteit van de verwerking die voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming is gedaan, aantast. U kunt dit verzoek sturen naar beheer@plan4home.be of per post Dikkebusstraat 125,8958 loker

Uw aanvraag moet altijd vergezeld gaan van een identiteitsbewijs.
U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in uw woonland, uw werkplaats of de plaats van een vermeende inbreuk.
Voor België is de toezichthoudende autoriteit de Belgische autoriteit voor gegevensbescherming.

Contact

Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 +32 (0)2 274 48 00
 +32 (0)2 274 48 35
 contact(at)apd-gba.be

Contact

Als u nog andere vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen:
• Per e-mail: beheer@plan4Home.be
• Per reguliere post: Plan4Home bvba – Dikkebusstraat 125,8958 Loker, België
Als u meer wilt weten over hoe de Plan4Home persoonsgegevens in het algemeen behandelt, verwijzen wij u graag naar onze verantwoordelijke: Vandeputte Bert